Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo Skype
My status

Email: sales@levertech.vn
Số ĐT: 0932 160 844

Chăm sóc website

STT MÔ TẢ CÔNG VIỆC GÓI 1 GÓI 2 GÓI 3
  Website      
1 Nhập sản phẩm 30 sản phẩm/tháng 31-50 sản phẩm/tháng 51-70 sản phầm/tháng
2 Bài viết 10 bài/tháng 15 bài/tháng 20 bài/tháng
3 Thiết kế banner các ngày lễ lớn: tết, quốc tế phụ nữ, quốc khánh, noel. (01 banner/lễ) các ngày lễ lớn: tết, quốc tế phụ nữ, quốc khánh, noel. (02 banner/lễ) 01 banner cho mỗi quý và các ngày lễ lớn: tết, quốc tế phụ nữ, quốc khánh, noel. (02 banner/lễ)
4 Chỉnh sửa đơn giản cho hình Ảnh sản phẩm trước khi nhập 30 sản phẩm/tháng 31-50 sản phẩm/tháng 51-70 sản phầm/tháng
5 Thay đổi nội dung menu nếu có yêu cầu nếu có yêu cầu nếu có yêu cầu
6 Kiểm tra hoạt động của web
7 Online yahoo trả lời khách hàng không không
  Đăng rao vặt      
8 Đăng rao vặt ở các trang rao vặt 30 tin/tháng 45 tin/tháng 60 tin/tháng
9 Xử lý ảnh
Chi Phí   600.000vnd/tháng   1.100.000vnd/tháng